تبلیغات
سیـــلـوئــــت - عشقِ لجبازی

سیـــلـوئــــت

...یکـــى بــود یكـــى نبـــود...

عشقِ لجبازی

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

اَز رویِ لَجُ لَجبازی


با هَمدیگه ما دوس شُدیم

خواستیــم رو کـَم کـُـنیــــــــم

فِکرشـُـو نِمی کـَردیم از عِشق یِه روزی همـــ ـدیگرُو بَغَل کـُـنیــــــــم

قَلبَم چه تُن تُن میزَنه

تُورُو خُدا بگو دیگه با مَن میخوای چکار کـُنــــــــــی؟

بَدجوری عاشِقِت شُدَم

تُورُو خُدا بگو دیگه با مَن میخوای چکار کـُنــــــــــی؟

میتَرسَم...میتَرسَم...از دَس بـِدَم تُورُو

میتَرسَم از چِشِت بیـُـفتَم آخَر بگی بُرُو

شوخی شوخی عاشِق شُدَم

نِمیدونَم یهو چیشُد

دل ِمَنـُو تُو بُردیـــــــ

هَروَخ داری میای پیشَم

دلواپَسَم که نَکُنه دِلـَمو پَس آوُردیــــــ

قَلبَم چه تُن تُن میزَنه

تُورُو خُدا بگو دیگه با مَن میخوای چکار کـُنــــــــــی؟

بَدجوری عاشِقِت شُدَم

تُورُو خُدا بگو دیگه با مَن میخوای چکار کـُنــــــــــی؟

میتَرسَم...میتَرسَم...از دَس بـِدَم تُورُو

میتَرسَم از چِشِت بیـُـفتَم آخَر بگی بُرُو+ نوشته شده در دوشنبه 30 مرداد 1391 ساعت 00:56 توسط عروسكــــــــ ــــ | نظرات()