تبلیغات
سیـــلـوئــــت - آخرین شب باتو بودن هم گذشت...

سیـــلـوئــــت

...یکـــى بــود یكـــى نبـــود...

آخرین شب باتو بودن هم گذشت...

امشب تا صبح بیدارم... امشب شب آخره که کنارتم گلم.موهاتو نوازش میکنم.بوسه میذارم رو پیشونیت... اما تو هیچى نمیگى،خودتو زدى به خواب...چشماى مهربونتو بوس میکنم... بهت گفته بودم امشب شبه آخره... تو چرا انقد آرومى بدون من؟ داره صبح میشه گلم...چشاتو باز کن...واسه آخرین بار نگام کن...چطور دلت اومد اینجورى عذابم بدى...قرارمون امشب تاصبح بود؛داره صبح میشه گلم... وقت رفتنه... حسرت بوسه ى آخر رو به دلم گذاشتى... خوش بحالت...چقد آرومى گلم...مواظب خودت باش... من... دخترى تنها به جرم احساساتى بودن...

+ نوشته شده در دوشنبه 5 تیر 1391 ساعت 05:36 توسط عروسكــــــــ ــــ | نظرات()